RSS
当前位置 : 电脑维修 > Windows7 > Windows 7 RTM 35国官方语言包DVD ISO下載

Windows 7 RTM 35国官方语言包DVD ISO下載

来源:未知 作者:老黑 时间:09-07-28 打印

Windows 7 RTM Build 7600.16385的英文原版镜像于前几天被泄露了出来,而现在看来,已经有很多用户下载好了此版本的镜像了。那么,唯一纠结的就是激活和语言包问题了。其实,激活的话可以先用我们提供的方法免费试用360天,而语言包的问题,现在已经可以解决了。因为,下载已经放出了。

 

点此下载种子(下载完毕后,请将.rar删去改成种子文件)

PS:种子包含6个镜像,32位和64位各三个。其中,标记为1的是35个语言的语言包集合;标记为2的镜像为台湾繁体中文语言包。

验证信息如下:

MICROSOFT.WINDOWS.7.LANGUAGE.PACK.35.LANGUAGES.RTM.7600.16385.X64.DVD
File Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_langpacks_1-GRMCXLP1_DVD.iso
Size: 2,306,793,472 bytes
SHA1: 5AB13E8534FA6E17DB2EDEDEAD0D219E9B99A794
MD5: 4FD12AD4C946DD145A67C3230650AB8B
CRC: 5EA0988F

MICROSOFT.WINDOWS.7.LANGUAGE.PACK.CHINESE.TRADITIONAL.RTM.7600.16385.X64.DVD
File Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_langpacks_2-GRMCXLP2_DVD.iso
Size: 133,793,792 bytes
SHA1: E0B7FEB2812D6B8B240D6E7BBBC385BB283FF1FB
MD5: 725209E3F76719C1DC71EB93FC636B17
CRC: 7431C668

MICROSOFT.WINDOWS.7.LOCALPACK.20.LANGUAGES.RTM.7600.16385.X64.DVD
File Name: 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_localpacks-GRMCLPCKXFRE_DVD.iso
Size: 75,683,840 bytes
SHA1: 8FF188C287F764CC5801FD0E3B698DE712078D8F
MD5: 4D7B984F6DB0A7790DACE128370D1E09
CRC: 26E584D9

MICROSOFT.WINDOWS.7.LANGUAGE.PACK.35.LANGUAGES.RTM.7600.16385.X86.DVD
File Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_langpacks_1-GRMCLP1_DVD.iso
Size: 1,936,062,464 bytes
SHA1: 9A04B246F132D929CDE04B14DD07FCF5F14D2F23
MD5: 0DDB893B76F27B184C48284A064D5049
CRC: 45A48C46

MICROSOFT.WINDOWS.7.LANGUAGE.PACK.CHINESE.TRADITIONAL.RTM.7600.16385.X86.DVD
File Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_langpacks_2-GRMCLP2_DVD.iso
Size: 111,949,824 bytes
SHA1: 4A9F997BDC5DDBDF0CFF95AA1612133BF2EDBD16
MD5: C6C59A248E727765FA049DA40F480ED8
CRC: C40F8E55

MICROSOFT.WINDOWS.7.LOCALPACK.20.LANGUAGES.RTM.7600.16385.X86.DVD
File Name: 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_localpacks-GRMCLPCKFRE_DVD.iso
Size: 75,689,984 bytes
SHA1: 9CEB5A53910337DEBB76148F4DCF5D305D84D804
MD5: 7C5AA4B2F7B9B2D64F50257A121E816F
CRC: D9D70D72

 

最新评论共有位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名评论